Услуги

 

Обединяване на имоти за големи инвестациони сгради: бизнес и логистични центрове, хотели, хипермаркети, банки, сервизи и др.

Консултиране на наследниците - собственици  в продажбеният процес на поземлени имоти в урбанизираните територии.

Подготовка на имотите за продажба, представителство и документи.

Маркетинг и реклама на поземлени имоти.

Осъществяване и кординация за огледи, договаряне и финализиране на сделката.

Представителство в процедурата по промяна статута на имота от поземлен имот в УПИ.

Представителство и консултиране в целия инвестиционен процес за строителство на бизнес търговски сгради. В това число изваждане виза за проектиране, намиране  и преговори за наемане на проектанти, архитекти и други специалисти за изготвяне на инвестиционния проект.

И още представителство и консултиране в намиране преговаряне и наемане на строителна компания за осъществяване на строителството. Представителни функции в целия строителен процес от получаване на разрешение за строителство до въвеждане в експлоатация на сградата.