Какво значи УПИ и ПИ

ПИ е абривиатура на "поземлен имот" бил той в регулация или извън нея.

УПИ е абривиатура на "Урегулиран поземлен имот". Това са имотите, които са в регулация. Такъв имот  наричаме парцел.