Преди да купите парцел

 

      

Парцели се купуват за да:

 

-          за има условия за собствен бизнес

 

-          за да се построи сграда и да се продаде цяла или на части

 

-          за да се построи сграда и да се дава под наем

 

-          за да се препродаде имота

 

-           

 

 

 

За да можете да реализирате бизнеса си проверете имате ли голяма конкуренция в района.

 

За да се построи сграда е важно какви сгради са необходими, но липсват или са малко в района.

 

За да се препродаде имота е важно каква стоиност има сега и каква ще бъде стойноста в бъдеще