КУПУВАЧИ

    В района на летище София се продават парцели. Територията наскоро се урбанизира и влезе в регулация. Предвидено е промишлено и смесено строителство в по-голямата част на района. Затова наоколо са изградени няколко бизнес  и логистични центрове. По голямата част от тях са пострени от голямите спедиторски фирми за свои нужди. Други са построени за отдаване под наем. Намират се все още помещения, които се отдават под наем за офиси. Свободни площи в изградените халета за складове няма. Цените на наемите варират от 9 до 15 евро за квадратен метър. Тук пазара е  гладен за продажби на складова и офисна площ. Това още не се знае от предприемачи и строители. Изгодата за тях  да купят или да придобият парцел чрез обещетение е голяма  тъй като цена на кв.м. би струвала между 180 до 300 евра на кв.м. Някои хубави парцели вече са продадени на прекупвачи, които чакат да продадат закупените парцели на тройна или петорна цена. Близоста до летището и удобното метро /макар че пуска му е предвиден за април 2015 г./ са привлекли повече от 100 фирми. Преобладават предимно дистрибутори и спедитори.