За нас

Нашата мисия е да помогне притежателите на урбанизирани земи в района на Софииската аерогара и близките райони да продават имотите си.

Нашата визия е да срещнем интересите на собствениците на имоти с предприемачи и инвеститори, за да направим този район едно доходно и удобно място за хората на бизнеса - служители и собственици в бизнеса.

Нашите ценности са: добронамереност, експертност и подкрепа за решаване конкретните нужди на хората в областта на недвижимите имоти.

Ние сме фокусирани:

- На първия етап да подготвим имотите  между 1 и 2 терминал за успешна продажба. Да намерим инвеститори – купувачи.

- За втория етап се подготвяме да  реализираме проект за продажба на урбанизираните имоти на Абдовица, Миленков и Бусманци за бизнес и жилищни сгради. 

Ние имаме партньорски отношения с финансисти, архитекти, строители, предприемачи, инвеститори, нотариуси и познанства с отговорни служители на ведомствата, които осъществяват инвестициония процес.

Нашите услуги се използват от повече от 100 собственици наследници на имоти в района.

Ние сме  известни в интернет пространството, нашите съвети, консултации, и обяви имат място в много водещи портали и сайтове в страната и по света.

Ние имаме знания и опит в сделки с  предприятия и физически лица 

В нашият екип има брокери за недвижими имоти с повече от 20 г опит.

Нашите творчески попадения са в откриване на иновативни възможности за успешни реализации на цели, идей и нужди.