ОЙРОШПЕД АД

С модерния си логистичен терминал, разположен до Аерогара София, с 12 500 кв.м. покрита складова площ и около 9 000 палетни места, собствени логистични площи.

ОЙРОШПЕД АД е първото българско дружество за спедиция и логистика, създадено след 1990 год. 

ОЙРОШПЕД АД предлага гъвкави срокове и условия на договорите за наем на помещенията. Наемателите в сградите имат възможност за наемане на допълнителни площи или освобождаване на част от наетите. Тази възможност позволява фирмите да разширяват или свиват бизнеса си без да е необходимо да търпят неудобствата от преместването им на друго място.

 

Групата развива следните дейности:

- международен автомобилен транспорт (вкл. на групажни пратки) и складова логистика чрез дъщерното дружество ЕУРОСПЕД ЕООД
- международен въздушен и морски транспорт, митническо обслужване и складиране чрез дъщерното дружество ЕУРОХЪБ ООД
- куриерски услуги и транспорт в България чрез дъщерното дружество ОЙРОКУРИЕР ЕООД
- туроператорска и турагентска дейност чрез дъщерното дружество АЗИЯ ХОЛИДЕЙЗ ООД
- информационни технологии - софтуерни и хардуерни решения за логистиката, 
производството и търговията чрез дъщерното дружество ТЕХНИКЪЛ СЪЛЮШЪН ООД
- управление и отдаване под наем на офис сгради и сладове, собственост на ОЙРОШПЕД АД
- Център за професионално обучение към ОЙРОШПЕД АД